Svenska Stambyten logotype

Vårt synsätt


"Vi driver stambyten utifrån två parametrar: bästa möjliga entreprenad för föreningen samt bästa möjliga upplevelse och slutresultat för de boende, där de kunnat medverka i utformningen av sina nya badrum. Då blir också de 6-8 veckorna av lidande en förväntan på något bra som gör pinan värd!"

Jag heter Johan och är grundare av Svenska Stambyten,

konsultföretaget som är specialiserat på stambyten för bostadsrättsföreningar.


Jag tänkte lite kort berätta vad som särskiljer oss från många konsultföretag.


Svenska Stambyten startades 2006 utifrån egna upplevelser kring hur stambytesprojekt upphandlades, med väldigt svagt fokus på de boende i bostadsrättsföreningen.


Stambytet var och är i grunden en trist teknisk nödvändighet, men det är också ett rejält intrång i boendemiljön - dels under projektets gång men ännu mer om man dessutom ska behöva leva med ett resultat som är själlöst och opersonligt. När man äger sin lägenhet har man ofta högre ambitioner än så.


Sagt och gjort utvecklade vi en metod för att säkra kvaliteten i byggprocessen, genom att ta fram bästa möjliga upphandlingsunderlag, genom att ställa högre krav på entreprenörerna och genom att utveckla tillvalsprogram som erbjöd väsentligt mer än valfriheten att ha en brun eller blå bård på väggen.


Med vår metod blir resultatet av stambytet att de boende får en rejäl belöning för vedermödorna när deras nya boendemiljö blir personlig - som om de beslutat sig för att renovera sina badrum på egen hand - utan att det kostar mer för föreningen.


Vår vision är att ge konsumentmakt till de boende och trygga kostnadseffektiva upphandlingar till föreningen.


Erfarenhet och Engagemang
Vi är en lärande organisation. Allt vi gör är baserat på kunskap och en erfarenhet som ständigt växer. En erfarenhet som kommer dig och din förening till godo när tiden är kommen för ert stambyte.


Förutom självklarheter som att tillse att valda entreprenörer följer lagar, förordningar och standarder samt håller budget och tidplan, så bidrar vi med vårt engagemang för att hjälpa till att möjliggöra de boendes önskemål och planer.


På så sätt får bostadsrättsföreningen inte bara en moderniserad fastighet som håller i ytterligare många decennier utan även gladare och nöjdare föreningsmedlemmar.


Rätt genomfört blir stambytet en möjlighet istället för ett problem!

Kontakta oss om er förening behöver hjälp och råd inför ett stundande stambyte.