Svenska Stambyten logotype

Vad innebär ett stambyte?


Alla hus åldras med tiden och detsamma gäller för vatten- och avloppsrör. Sönderrostade rör riskerar med tiden att bli kostsamt för föreningen i form av vattenskador.


Avloppsrör har en hållbarhet på cirka 40-60 år.

I äldre hus är kallvattenledningarna ofta av galvaniserat stål och rörkopplingar är ofta dolda i väggarna, vilket skapar potentiella riskfaktorer.


Vid ett stambyte så rivs de gamla badrummen för att komma åt de inbyggda rörstammarna. I köken demonteras eventuella köksskåp som står i vägen för stammarna. Därefter byter man ut rören mot nya och sedan återställs kök och badrum.


Badrummen får nya tätskikt, nytt kakel och ny inredning.


Ett stambyte tar vanligtvis c:a 5-8 veckor per lägenhet. De boende kan bo kvar under arbetets gång, men det kan stundtals vara bullrigt och dammigt medan arbetet pågår så de som har möjlighet brukar försöka bo på annan ort


Möjligheten att få ett nytt badrum som man själv vill ha det gör det betydligt lättare att stå ut under byggtiden!

Fördelen är ju att den största delen finansieras av bostadsrättsföreningen, medan de boende bekostar allt som väljs till, såsom andra ytskikt, dvs kakel och klinker, och andra badrumsmöbler, duschväggar, lampor osv, till en låg kostnad i jämförelse om de skulle renoverat hela badrummet själv.


Kontakta oss om er förening behöver hjälp och råd inför ett stundande stambyte.