Svenska Stambyten logotype

Referensobjekt

Brf Spetsberget - Stambyte - 92 lägenheter i Solna
Vi tackar för förtroendet att projektleda föreningens stambyte samt byte av fjärrvärmeundercentral mfl entreprenader.

Svenska Stambyten ansvarar för projektering, upphandling och projektledning av:

• Stambyte
• Byte av elstigare
• Byte av fjärrvärmeundercentral
Brf Hedenbacken större 7Stambyte - 17 lägenheter på Östermalm
Svenska Stambyten ansvarar för upphandling och projektledning av stambyte i bostadsrättsförening på Brahegatan i Stockholm.
Brf TaffelbergeTrapphusmålning - 9 trapphus på Kungsholmen
Ibland tar vi även på oss andra typer av uppdrag. I det här fallet var uppgiften att delta i utformning och genomförande av en omfattande modernisering och uppfräschning av 9 trapphus om 8-9 våningsplan i Brf Taffelberget. Projektet innefattade:
• Slipning och lagning av betongtrappor och marmorgolv
• Målning av tak, väggar, socklar och dörrfoder
• Målning av smidestrappräcken
• Målning av hissar
• Byte av handledare till nya i ek
• Plattsättning med klinker i entréplanen

Vårt uppdrag innefatta
Roseniusföreningen El+Stambyte - 11 lägenheter för Roseniuskyrkan.
Vi tackar för förtroendet att leda stambytet av Roseniusföreningens fastighet i Stockholm. En byggnad som uppfördes under andra halvan av 1800-talet då vare sig vatten eller avlopp fanns tillgängligt i bostäderna.

Med åren har bostäderna såklart moderniserats, men det är tänkvärt vilken fantastisk förändring av levnadsstandard vi sett under de senaste 100-150 åren.

Förhoppningen är att vårt arbete skall hålla husen i gott skick även för de nästkommande.

VI fick även förnyat förtroende att sk
Brf Kälkbacken Stambyte - 68 lägenheter i Västertorp
Uppdrag:
Upprättande av förfrågningsunderlag, upphandling, byggprojektledning.

Omfattning:
• Stambyte 68 lgh
• Relining källaravlopp
• Elstigarbyte, uppgradering servisledning samt fastighetscentral
• Dränering och omläggning dagvatten
• Byte stamventiler samt radiatorventiler och termostater inkl injustering
• OVK-besiktning samt åtgärder, fläktbyte och taksäkerhet
Brf Damhatten - Ombyggnad av lokaler till lägenheter, relining.
Uppdrag:
Upprättande av förfrågningsunderlag, upphandling, byggprojektledning vid ombyggnad av en stor lokal till lägenheter samt relining av källaravlopp..

Omfattning:
• Utformning och projektledning vid ombyggnation av källarlokal till lägenheter.
• Relining källaravlopp
Brf Lönnen 2 - Stambyte, 20 lägenheter i sekelskifteshus i Solna
Uppdrag

Upprättande av förfrågningsunderlag, upphandling*, byggprojektledning.

Omfattning

Stambyte 20 lgh.

*Brf hade redan valt en entreprenör men ville ha hjälp med kontraktsskrivning och byggprojektledning innan byggstart, varför vi fick börja om från start med ett utförligt förfrågningsunderlag.
Brf Himmelsfärden - Stambyte, 12 lägenheter i Bromma
Projektering och genomförande av stambyte i Brf med 12 lgh samt lokaler.
Brf Taffelberget - Ombyggnad av föreningslokaler till 5 moderna lgh.
Ett annat annorlunda uppdrag har varit att konvertera gamla slitna föreningslokaler till toppmoderna attraktiva lägenheter.

När Brf Taffelberget byggdes i slutet av 1980-talet var ambitionen att kunna erbjuda de boende aktivitetsytor inom föreningen. Man hade även en egen fastighetsskötarexpedition. Tillsammans med arkitekter och ingenjörer har vi skapat 5 nya moderna attraktiva bostäder och ett bra tillskott till föreningens kassa.

Det är alltid kul att se hur något växer fram från idé till f
BF Robertshill upa - Stambyte - 19 lägenheter i Sundbyberg
Projektledning av stambyte av 19 lägenheter i ett sekelskifteshus i centrala Sundbyberg.

En egenhet med det här projektet var att det är en av få kvarvarande bostadsföreningar (en föregångare till bostadsrättsföreningen).

Omfattning:
• Upprättande av förfrågningsunderlag
• Upphandling
• Byggprojektledning.
Roseniusföreningen