Svenska Stambyten logotype

Välkommen till Svenska Stambyten


Vi är konsultföretaget som är specialiserat på stambyten för bostadsrättsföreningar och vi hjälper er med allt som krävs för ett lyckat stambyte.

Några av de tjänster vi erbjuder är:

 • Behovsanalys, där vi ser över fastighetens alla avloppssystem (både spillvatten, dagvatten och dränering) samt vattenledningar och tätskikt mm..
 • Åtgärdsförslaginkl utformning av standardnivå i samråd med styrelsen
 • Avtals- och kontraktsutformning
 • Upphandlingav entreprenör
 • Projektledningoch uppföljning, boendekontakt
 • Besiktning(görs i samverkan med oberoende besiktningsmän)

Våra fokusområden:

 • Stambyte med badrumsrenovering
 • Elstigarbyten
 • Dräneringsarbeten
 • Dagvattenledningar
 • Relining
 • Värmesystem


Badrumsrenovering, standard och tillval

Med vårt färdiga tillvalsprogram och vår upphandlingsmetod förenklas jämförelsen mellan entreprenörer i samband med upphandlingen och de boende garanteras produkter av hög kvalitet.


Samarbeten

I projekten så samarbetar vi medexterna besiktningsmän och kontrollansvariga och andra erforderliga sakkunniga inom exempelvis fuktkontroll, asbest- och miljöinventering för att säkerställa kvalitet och säkerhet.


Vi anlitas av HSB Stockholms konsultgrupp.